Ова страна захтева новију верзију додатка за приказ flash садржаја.

Ажурирајте одговарајући додатак.


Позив на конференцију
"Очување и унапређење историјских градова"
Сремски Карловци

Научни и Организациони одбор позива експерте да учествују на Првој међународноj конференцији, која ће се одржати у Сремским Карловцима под називом

ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ ГРАДОВА

и дају свој научни и професионални допринос кроз излагање рада на неку од тема обухваћених Првом међународном конференцијом.

Избор теме годишњих конференција има за циљ да започне разговор о бројним проблемима са којима се суочавају историјски градови у условима савременог живота. Намера организатора је да преко годишњих конференција, стављањем акцента на историјски град као врсту наслеђа, обезбеди континуитет теме и допринесе очувању, унапређењу и афирмацији историјских градова, на националном и међународном нивоу.

За Прву међународну конференцију, предлажу се следеће тематске области:
 • Појам и дефиниција историјског града
 • Формирање идентитета историјског града
 • Проблеми очувања историјских градова
 • Концепти и модели заштите историјских градова
 • Интеграција савремених материјала и дизајна у ткиво историјског града
 • Интерполација и историјски град
 • Потенцијали историјског града у развоју туризма

Време одржавања: 15. и 16. маја 2014. године

Рокови:
 • Рок за доставу назива реферата и апстракта је 15. фебруар 2014. године.
 • Обавештење о прихватању апстракта је 28. фебруар 2014. године.
 • Рок за доставу текста реферата је 07. април 2014. године.

 • Организатори:
  Општина Сремски Карловци
  Покрајински завод за заштиту споменика културе

  Суорганизатор:
  Републички завод за заштиту споменика културе

  Више информација можете наћи овде.

СРБИЈА
СВЕТ
ЕВРОПА