Ова страна захтева новију верзију додатка за приказ flash садржаја.

Ажурирајте одговарајући додатак.


Израђена интернет платформа са културном баштином Новог Сада
Почетком 2014. године пуштена је онлајн BBNS платформа, која садржи културно-историјску баштину Новог Сада у дигиталној форми коју можете да претражујете по месту, времену и садржини.

Платформа је креирана у оквиру пројекта "Дигитализација културне баштине Новог Сада". Циљ овог пројекта јесте чување културне баштине Новог Сада и чињење је доступном грађанима кроз њену дигитализацију и систематизацију у јединствену базу података и креирање онлајн платформе којом ће се обезбедити већa видљивост садржаја.

Носиоци пројекта су Културни центар као ресурсна институција за културу у Новом Саду и ЈКП Информатика, предузеће у области савремених информационих технологија. Коришћењем технологије из САД и водећи се правилима и принципима Европске уније у пољу дигитализације носиоци пројекта окупили су новосадске институције које ће уступањем својих садржаја, поред очувања, повећати свој учинак и олакшати процес коришћења садржаја.

Платформа се налази на адреси bbns.rs.
СРБИЈА
СВЕТ
ЕВРОПА