Ова страна захтева новију верзију додатка за приказ flash садржаја.

Ажурирајте одговарајући додатак.


Дигитални атлас у Медвеђи и Панчеву
Округли сто у Медвеђи

Још два округла стола у оквиру пројекта „Дигитални атлас културне баштине“ одржана су у Медвеђи и Панчеву.

Округли сто у Медвеђи одржан је 11. децембра у згради Скупштине општине Медвеђа. Око четрдесет учесника дискутовало је о могућностима дигитализовања локалне баштине, са посебним истицањем мултиетничке особености овог краја. Посебна дискусија о могућностима даље сарадње вођена је са директором Туристичке организације Медвеђа, која је локални партнер у пројекту.

Округли сто у Панчеву

Округлом столу у Панчеву присуствовали су многи стручњаци за дигитализацију из Панчева, Вршца и Београда. Представници библиотека, музеја, архива и завода за заштиту споменика, као и појединци који се професионално баве дигитализацијом разговарали су о својим искуствима, проблемима и могућностима за њихово превазилажење. Међу најбитније закључке могу се истаћи потреба да се што пре донесу правилник и стратегија за дигитализацију и утврде јединствени стандарди. Такође, истакнута је важност да се након саме дигитализације одређене грађе она стави у савремени контекст и тако изнова оживи и учини занимљивом млађим особама. Медији у Панчеву, и телевизија и радио, посебно су се заинтересовали за пројекат. Округли сто је одржан 13. децембра у Културном центру Панчева, уз подршку Градске библиотеке Панчево.
СРБИЈА
СВЕТ
ЕВРОПА